Zde si můžete prohlédnout jak pavilon EXPO2015 ve virtuální prohlídce, tak video s animací funkce sytému ohřevu vody v tomto pavilonu, tak rovněž fotografie instalovaných technologií ohřevu vody z obnovitelných zdrojů energie (slunečních kolektorů, tepelného čerpadla a akumulačních nádrží)

Virtuální prohlídka

Video

Fotogalerie

pavilon stavba1 stavba2 pavilon expo 2015 pavilon expo 2015 Heat pumps Heat pumps Heat pumps Solar panels Solar panels Solar panels Thermal Stores technology

Copyright © Regulus 2015 - www.regulus.cz

FacebookTwitterGoogle+