ir30

Regulátor IR30

Je mozkem celé technologie. Solární ohřev je řízen porovnáváním teplot v kolektorech a solárním zásobníku. Na základě této teplotní diference je buď spuštěno, nebo vypnuto oběhové čerpadlo solárního okruhu. Nechybí ani bezpečnostní funkce, jako je ochrana kolektorů, ochrana solárního okruhu, či noční vychlazování. Tyto funkce jsou dnes nedílnou součástí všech moderních solárních regulátorů. V případě nedostatečné teploty v druhém ze zásobníků regulátor uvede do provozu tepelné čerpadlo vzduch-voda. Řízena je také cirkulace teplé vody po pavilonu pomocí vlastního časového programu.

Regulátory Regulus řady IR mají ve standardu vlastní webové stránky a a možnost připojení k internnetu. Díky dálkové správě pomocí služby RegulusRoute tak můžeme vzdáleně regulátor nastavovat a získávat z něj veškerá data o provozu systému. Díky tomu můžete na stránce on-line monitoringu vidět okamžitý stav technologie ohřevu teplé vody v českém pavilonu EXPO v Miláně.

Pro více informací navštivte přímo stránku tohoto produktu na http://www.regulus.cz/cz/regulatory

Copyright © Regulus 2015 - www.regulus.cz

FacebookTwitterGoogle+