Ohřev teplé vody českého pavilonu EXPO 2015

V českém pavilonu na světové výstavě EXPO jsme se rozhodli ukázat, jak lze teplo ze slunce využívat k ohřevu vody a tím výrazně uspořit náklady na elektrickou energii a zároveň šetřit naše životní prostředí i minimalizovat produkci skleníkových plynů.

Díky průběžnému monitoringu systému jsme schopni provést zhodnocení využití našich technologií z obnovitelných zdrojů energie. Za půlroční běh těchto technologií jsme uspořili na ohřevu vody v českém pavilonu:

  • 17 MWh elektrické energie
  • 20 tun emisí CO2
  • 82% nákladů na spotřebu elektrické energie

Pavilonem během tohoto půlroku prošlo 2,5 milionů návštěvníků, kteří včetně personálu využívali několik restaurací a sociálních zařízení a sprch. Hlavním spotřebitelem teplé vody byly především restaurace. Celková spotřeba teplé vody se pohybovala v rozmezí 1000 až 1500 litrů za den.

Voda byla ohřívána ve dvou zásobnících především slunečními kolektory. V případě nedostatku slunečního svitu pak vodu dohřívalo tepelné čerpadlo, které získávalo teplo z venkovního vzduchu.

Technický popis systému

Na ploché střeše českého pavilonu o rozměrech cca 9 x 9 m jsme instalovali 8 ks slunečních kolektorů KPG1. Azimut kolektorů byl s minimálním odklonem od jihu a sklon vůči vodorovné rovině byl 30°.

Sluneční energie se v kolektorech přeměňovala na teplo a pomocí teplonosné kapaliny Solarten ohřívala vodu ve dvou zásobnících Regulus RBC400 HP umístěných v technické místnosti o rozměrech cca 2 x 2 m. První zásobník byl ohříván pouze solárním systémem, druhý byl v případě potřeby dohříván na požadovanou teplotu teplé vody pomocí tepelného čerpadla Regulus CTC EcoAir 420.

V případě dostatečného slunečního svitu byla teplá voda ze solárního zásobníku přečerpávána pomocí cirkulačního čerpadla i do druhého zásobníku. Díky tomu tepelné čerpadlo zůstávalo vypnuté a veškerá potřeba teplé vody i její cirkulace byla pokrývána sluneční energií.

Provoz celého systému automaticky řídil regulátor Regulus IR30. Ten také snímal a odesílal hodnoty teplot, průtoků a další hodnoty pro online monitoring a přesný výpočet energetické bilance.

Pomocí vzdáleného přístupu RegulusRoute k regulátoru prostřednictvím internetu bylo také možné upravovat i některé parametry a zajistit tak s maximální efektivitou dostatek teplé vody dle aktuálních potřeb pavilonu, které nebyly před zahájením provozu přesně definované.

Copyright © Regulus 2015 - www.regulus.cz

FacebookTwitterGoogle+