RBC400

Zásobníkové ohřívače teplé vody

Slouží k akumulaci energie dodané slunečními kolektory a k ohřevu vody na požadovanou teplotu (cca 55 °C) tepelným čerpadlem. Pro český pavilon jsme zvolili zásobníky RBC 400 HP se zvětšenou plochou vnitřního výměníku. Tato zvětšená plocha spolehlivě přenáší výkon slunečních kolektorů i tepelného čerpadla. Vnitřní povrch zásobníků je smaltován dle DIN 4753 a chráněn proti korozi pomocí magnesiové anody. Velikost zásobníků bylo nutno volit s ohledem na poměrně stísněné prostory vyhrazené pro naší technologii. Umístěny jsou v malé, ale vysoké místnosti na lávce na retenční nádrží pitné vody.

Pro více informací navštivte přímo stránku tohoto produktu na
http://www.regulus.cz/cz/akumulacni-nadrze-zasobniky-vymeniky

Copyright © Regulus 2015 - www.regulus.cz

FacebookTwitterGoogle+