solarten

Solarten

Ekologická teplonosná antikorozní kapalina SOLARTEN SUPER pro solární systémy na bázi monopropylenglykolu s nízkým bodem tuhnutí, s přídavkem nejedovatých inhibitorů koroze a stabilizátorů pro dosažení zvýšené tepelné stability a prodloužené životnosti.

Pro více informací navštivte přímo stránku tohoto produktu na http://www.regulus.cz/cz/solarni-kapaliny

Copyright © Regulus 2015 - www.regulus.cz

FacebookTwitterGoogle+